نام سمت
عبدالحسین ارجمند معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری بندرعباس
روشنک محمدیان مدیر برنامه ریزی و مهندس ترافیک
معصومه سادات هاشمی نژاد  رئیس دفتر 
پرویز اباذری مسئول نظارت و ایمنی
حمیدرضا رحیمیان مسئول پارکینگ های سطح شهر و CNG
محسن بهرامی مسئول مرکز معاینه خودروها و جایگاه سوخت
کوروش سیاوش مشاور و کارشناس حقوقی
نورا باوقار کارشناس طراحی و اصلاحات هندسی
ابوالفضل خیاط زاده کارشناس BRT
مصطفی کهوری کارشناس فناوری اطلاعات
جیران جاودان کارشناس روابط عمومی
غزاله سالاری جائینی کارشناس  امور اداری
علی موسی فرد کارشناس امور اجرایی
پوریا مرادپور کارشناس حمل و نقل
مجید احمدی تیفکانی کارشناس حمل و نقل
قنبر هاشمی کارشناس حمل و نقل
علی هاشمی کارشناس حمل و نقل
مرضیه مراد غلامی کارشناس طراحی و اصلاحات هندسی
سمیه مظفری امورقرار دادها
امیر ذاکری کارشناس امور هماهنگی حوزه حمل ونقل و ترافیک
شهرام زارعیان کارشناس امور هماهنگی حوزه حمل ونقل و ترافیک
محمدرضا هاشمی پور کارشناس اجرایی
فرشاد فرشیدی کارشناس اجرایی
مهدی حیدری کارشناس اجرایی